Veelgestelde vragen

Hieronder een vindt u lijst met veelgestelde vragen over osteopathie, de verschillen met andere geneeswijzen, de behandeling en andere zaken.

Soms hoor ik de meest spectaculaire resultaten van osteopathie. Wat is daarvan waar?
Wanneer men een bepaald verschijnsel of effect niet begrijpt, wordt er nogal snel in spectaculaire termen over gesproken. De osteopaat maakt in zijn behandeling gebruik van wetenschappelijk onderbouwde techniekendie in de juiste combinatie en volgorde leiden tot een hoogstaande behandeling. Wanneer we op een lichtknopje drukken, vinden we het heel normaal dat op een andere plek in de kamer een lamp gaat branden, terwijl we geen fysiek ‘verband’ tussen knopje en lamp zien. Maar iedereen weet dat er een elektriciteitskabel tussen de lichtknop en de lamp is. Wanneer je de ‘verbindingen’ kent, zoals de osteopaat de verbindingen in ons lichaam kent, kun je er ook invloed op uitoefenen! Dat is eerder logisch dan ‘wonderlijk’.
Wat is het verschil tussen osteopathie enerzijds en fysiotherapie en manuele therapie anderzijds?
Fysiotherapie is een waardevolle therapie die tot de klassieke geneeskunde behoort en die voornamelijk gericht is op revalidatie. Onder manuele therapie wordt doorgaans een in wervelkolomklachten gespecialiseerde discipline binnen de fysiotherapie verstaan. Osteopathie heeft een eigen en uniek concept waardoor het volledig los staat van fysiotherapie en manuele therapie. Dit concept is gebaseerd op de zogenoemde holistische visie op de mens, waarbij de permanente interactie tussen het bewegingssysteem, het visceraal systeem (organen en ingewanden) en het craniosacraal systeem (omhulsel van het centrale zenuwstelsel) centraal staan. Osteopathie mag uitsluitend door gediplomeerde osteopaten worden uitgeoefend, omdat zij zijn opgeleid tot competente en onafhankelijke therapeuten. Zij zijn de ‘functie-ingenieurs’ die de bewegingsverliezen van alle weefsels op een veilige en zachte manier onderzoeken en corrigeren. Kortom, de osteopaat behandelt de drie lichaamssystemen en de fysiotherapeut/manueel therapeut richt zich alleen op het bewegingssysteem.
Wat is het verschil tussen osteopathie en chiropraxie?
Chiropraxie besteedt alleen aandacht aan het bewegingsstelsel (gewrichten, spieren en pezen).  Osteopathie heeft echter ook oog voor het visceraal systeem (organen en ingewanden) en ook voor de schedel, omdat zich daar de oorzaak kan bevinden van pijnen en problemen in het bewegingsstelsel. Osteopathie heeft een bredere en meer op de oorsprong gerichte aanpak van een klacht dan chiropraxie.
Wat is ‘kraken’ en gebruikt een osteopaat deze techniek in de behandeling?
Wanneer u last heeft van een gewricht dat stijf of geblokkeerd is, wordt door de osteopaat door middel van mobilisatie (langzaam bewegen van de gewrichten of een langere rek van de gewrichten) of manipulatie (snellere, kortere bewegingen) het bewegingsverlies opgelost. Tijdens een manipulatie kan een krakend geluid te horen zijn. In de volksmond wordt zo’n behandeling dan ook wel ‘kraken’ genoemd. Over het algemeen is dit niet pijnlijk. De pijn neemt vaak direct af en de beweging van de gewrichten herstelt zich en wordt weer normaal. De osteopaat gebruikt deze techniek wel in de behandeling, maar zoekt eerst aandachtig naar de oorzaak van de blokkade. Daarna wordt indien nodig de wervel gemanipuleerd.
Heb ik bij een bezoek aan de osteopaat een verwijzing van arts of specialist nodig?
Nee, u heeft geen verwijzing nodig; osteopathie is vrij toegankelijk.
Hoe vaak behandelt een osteopaat?
Er is vooraf niet een aantal benodigde behandelingen te noemen. Het type klacht, de duur van de klacht, de oorzaak ervan en andere factoren zijn bepalend voor het herstel. Na uw eerste bezoek aan de osteopaat maakt hij doorgaans een inschatting van het verwachte aantal behandelingen. Gemiddeld zal dit drie tot zes keer zijn.
Voor welke klachten bezoek je een osteopaat?

U kunt voor veel uiteenlopende soorten klachten bij de osteopaat terecht. Onder Beter Osteopathie/Zoveel mensen, zoveel klachten vindt u een uitgebreide opsomming van klachten waar uw osteopaat u voor kan behandelen. Een osteopaat kan u ook preventief behandelen, zoals uw auto een apk-keuring krijgt.

Kan een osteopaat ook baby’s behandelen?
Ja, dat kan beslist! De behandeling van een baby vraagt om een speciale benadering. Er wordt met veel rust en voorzichtigheid onderzocht en behandeld. De behandeling voelt voor de baby prettig aan en doet geen pijn; de osteopaat let daarbij uiteraard op de lichaamstaal van de baby, die over het algemeen heel duidelijk is. Bij de behandeling worden uitsluitend zachte handgrepen toegepast; manipulaties (‘kraken’) worden absoluut niet uitgevoerd bij baby’s. Hier ziet u bij welke klachten of problemen een osteopaat een baby kan behandelen.
Wordt osteopathie vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Ja, mits u een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Dan vergoeden de meeste zorgverzekeraars een behandeling van de osteopaat geheel of gedeeltelijk. Dit is uiteraard afhankelijk van de verzekeraar en de afgesloten polis. Twijfelt u over uw verzekering, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzichtslijst van zorgverzekeraars die een aanvullende verzekering bieden.
Werkt een osteopaat samen met andere (para-)medische disciplines?
Ja, uw osteopaat werkt indien wenselijk en met uw toestemming samen met andere disciplines, zoals (kinder-)fysiotherapeut, psycholoog, huisarts, voedingsconsulent, acupuncturist en homeopaat.
Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Kijk verder op deze website of stel uw vraag via het contactformulier.